Thảo Luận

×Close
Tản Mạn

Ảnh bìa Tâm trạng cho Facebook (FB)

"Chân lạc bước giữa dòng đời cô lẻ, Nỗi niềm này chia sẻ với ai đây. Đêm từng đêm giọt lệ cứ rơi đầy, Sầu giăng lối bủa…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào