Sử dụng thẻ điều kiện tạo trang lỗi 404 trên Blogger

Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn Tạo trang lỗi 404 trên Blogger. Ở bài viết này mình sẽ sử dụng thẻ điều kiện của trang lỗi để thực hiện, vì khi sử dụng thẻ điều kiện sẽ dễ dàng làm hơn và trang lỗi có thể tải nhanh chóng như bình thường do không chuyển hướng.

Sử dụng thẻ điều kiện tạo trang lỗi 404 trên Blogger

Tạo trang lỗi 404 trên Blogger

Đây là một cách đơn giản để Tạo trang lỗi 404, trước tiên mình dùng thẻ điều kiện để bọc hết trang, thẻ này duy nhât chỉ để gọi trang lỗi 404:

<b:if cond='!data:view.isError'> … </b:if>

...Khu vực này chứa các phần chính trong blog, chẳng hạn như trang chủ, thanh bên, chân trang. Khu vực này sẽ bị bỏ qua vì đang ở trạng thái từ chối...

</b:if>

<b:if cond='data:view.isError'> … </b:if>

<div id="container-error">

<div id="error-page">

Viết gì đó ở đây. Phần này sẽ chỉ xuất hiện khi không tìm thấy trang.

</div>

</div>

</b:if>

Lưu ý: đoạn code này chèn phía dưới thẻ <body>

Phần còn lại chỉ là thêm CSS để làm đẹp Trang 404:

/* CSS Error */

#container-error{text-align:center;z-index:99999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#3498db;color:#fff;font-size:3rem;font-weight:700}

#container-error h3,#container-error h4{display:block;text-align:center;margin-bottom:30px;font-size:2rem;font-weight:700;color:#aaa}

#container-error h3{margin-top:30px}

#error-page{position:relative;max-width:920px;margin:6% auto;line-height:normal}

Kết Quả

Dưới đây là một trang 404 mẫu có thêm Minions (Pure CSS)

<b:if cond='!data:view.isError'> … </b:if>

...Khu vực này chứa các phần chính trong blog, chẳng hạn như trang chủ, thanh bên, chân trang. Khu vực này sẽ bị bỏ qua vì đang ở trạng thái từ chối...

</b:if>

<b:if cond='data:view.isError'> … </b:if>

<div id="container-error">

<div class="minion">

<div class="hands">

<div class="left"></div>

<div class="right"></div>

<div class="fingers-l"></div>

<div class="fingers-r"></div>

<div class="glove-l"></div>

<div class="glove-r"></div>

</div>

<div class="glasses">

<div class="glassesline1"></div>

<div class="glassesline2"></div>

<div class="glass1">

<div class="eye1"></div>

</div>

<div class="glass2">

<div class="eye2"></div>

</div>

</div>

<div class="mouth">

<ul class="teeth">

<li></li>

<li></li>

<li></li>

<li></li>

</ul>

</div>

<div class="belt-left"></div>

<div class="belt-right"></div>

<div class="pants"></div>

<div class="legs">

<div class="left"></div>

<div class="right"></div>

<div class="shoe-l"></div>

<div class="shoe-r"></div>

</div>

</div>

<div id="buttonerror">

<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Homepage</a></div>

</div>

</b:if>

Viết CSS

/* CSS Custom Error Minion */

#container-error{text-align:center;z-index:9999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#EC7E65;color:#fff}

#buttonerror{clear:both;position:absolute;background-color:rgba(255,255,255,.05);color:#EC7E65;position:absolute;left:0;right:0;bottom:15%;margin:auto;max-width:250px;padding:20px;z-index:99999;border-radius:10px;border:5px solid #fff;transition:all .5s}

#buttonerror a{color:#fff;font-weight:700;font-size:1.5rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px}

#buttonerror:hover{background-color:rgba(255,255,255,1)}

#buttonerror:hover a,#buttonerror a:hover{color:#EC7E65}

.minion{position:absolute;background-color:#ffed41;height:360px;width:218px;border-radius:218px 218px 130px 130px;position:absolute;left:50%;top:45%;margin:-180px 0 0 -109px;z-index:99999}

.glassesline1{background-color:#494949;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px}

.glassesline2{background-color:#2d2d2d;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(0,0,0,0.15)}

.glass1,.glass2{background-color:#e2e2e0;height:102px;width:102px;border-radius:102px;position:absolute;top:55px;box-shadow:-4px 4px 0 0 rgba(50,50,50,0.15),1px -1px 0 0 rgba(255,255,255,1)}

.glass1{left:10px;right:auto;z-index:2}

.glass2{right:10px;left:auto;z-index:1}

.glass1:before,.glass2:before{background-color:#e5bf36;height:78px;width:78px;border-radius:78px;display:block;position:relative;top:12px;left:12px;content:""}

.glass1:after,.glass2:after{background-color:#FFF;height:58px;width:78px;border-radius:78px;position:absolute;top:22px;left:12px;content:"";animation:eyes 5s linear 1s infinite}

.eye1,.eye2{background-color:#724c25;height:28px;width:28px;border-radius:28px;position:absolute;top:44px;z-index:3}

.eye1{left:46px}

.eye2{right:46px}

.eye1:before,.eye2:before{background-color:#2c2d2f;height:12px;width:12px;border-radius:12px;display:block;position:relative;top:8px;left:8px;content:""}

.eye1:after,.eye2:after{background-color:#FFF;height:8px;width:8px;border-radius:8px;position:absolute;top:6px;left:12px;content:""}

.mouth{background-color:#603814;height:36px;width:106px;position:absolute;border-radius:0 0 106px 106px;top:182px;left:55px;overflow:hidden}

.mouth:before{background-color:#FFED41;height:80px;width:205px;position:relative;display:block;border-radius:0 0 150px 150px;top:-70px;left:-50px;content:"";z-index:2;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(50,50,50,0.15)}

ul.teeth{list-style:none;z-index:1;position:absolute;top:-10px;left:-25px}

ul.teeth li{float:left;height:15px;width:20px;background:#FFF;display:inline-block;border-radius:0 0 15px 15px}

ul.teeth li:first-child,ul.teeth li:last-child{height:10px}

.pants{background-color:#2b5b89;height:66px;position:relative;top:270px;border-radius:0 0 128px 128px;z-index:2}

.pants:before{background-color:#2b5b89;height:58px;width:138px;display:block;position:relative;top:-58px;margin:0 auto;content:""}

.pants:after{background-color:#224467;height:44px;width:58px;display:block;position:relative;top:-76px;border-radius:0 0 58px 58px;margin:0 auto;content:""}

.belt-left,.belt-right{background-color:#224467;height:16px;width:70px;position:absolute;top:225px;z-index:3}

.belt-left{left:-10px;transform:scale(1) rotate(24deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}

.belt-right{right:-10px;transform:scale(1) rotate(-28deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}

.belt-left:after,.belt-right:after{background-color:#2d2d2b;height:11px;width:11px;border-radius:11px;position:absolute;content:""}

.belt-left:after{left:56px;top:3px}

.belt-right:after{right:57px;top:3px}

.legs .left,.legs .right{background:#224467;height:22px;width:44px;position:absolute;top:358px;z-index:1}

.legs .left{left:60px}

.legs .right{right:60px}

.legs .left:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-right:10px solid transparent}

.legs .right:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-left:10px solid transparent;right:0}

.shoe-l,.shoe-r{background-color:#424242;width:52px;height:18px;position:absolute;top:380px}

.shoe-l{left:50px;border-radius:18px 0 0 0}

.shoe-r{right:50px;border-radius:0 18px 0 0}

.shoe-l:after,.shoe-r:after{background-color:#2d2d2d;width:56px;height:5px;position:absolute;content:"";top:18px;left:-2px}

.shoe-l:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-left:34px solid transparent;left:20px}

.shoe-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-right:34px solid transparent;right:20px}

.hands .left,.hands .right{background-color:#e5c034;height:100px;width:16px;position:absolute;top:242px}

.hands .left{left:-16px;border-radius:16px 0 0 0}

.hands .right{right:-16px;border-radius:0 16px 0 0}

.hands .fingers-l,.hands .fingers-r{background-color:#424242;position:absolute;content:"";height:16px;width:16px;top:350px;z-index:1}

.hands .fingers-l{left:-6px;border-radius:0 16px 0 0}

.hands .fingers-r{right:-6px;border-radius:16px 0 0 0}

.hands .fingers-l:after,.hands .fingers-r:after{background-color:#383838;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:15px;z-index:2}

.hands .fingers-l:after{left:0}

.hands .fingers-r:after{right:0}

.hands .fingers-l:before,.hands .fingers-r:before{background-color:#2c2c2c;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:8px;z-index:1}

.hands .fingers-l:before{left:5px}

.hands .fingers-r:before{right:5px}

.hands .glove-l,.hands .glove-r{background-color:#424242;position:absolute;height:36px;width:16px;border-radius:0 0 16px 16px;top:342px;z-index:3}

.hands .glove-l{left:-15px}

.hands .glove-r{right:-15px}

.hands .glove-l:before,.hands .glove-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;top:-15px;border-bottom:30px solid #424242;border-left:30px solid transparent;transform:scale(1) rotate(45deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}

.hands .glove-l:before{left:-7px}

.hands .glove-r:before{right:-7px}

Kết Quả

Đó là hướng dẫn Sử dụng thẻ điều kiện tạo trang lỗi 404 trên Blogger, chúc các bạn thành công.

Star Cường IT

Cập nhật mới nhất các bài viết chia sẻ thủ thuật facebook, thủ thuật blogger, thủ thuật windows, template blogspot.

2 Nhận xét

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn