Chào các bạn, chắc hẳn blog nào cũng có phần tiện ích bài viết phổ biến đúng không nào? Nhưng có thể vì một lý do nào đó khiến bạn không muốn nó xuất hiện trong phần tiện ích bài viết xem nhiều đấy? Và bạn cũng không muốn mất cả cái Widget Bài viết phổ biến chỉ vì một bài đó :))
Đừng lo, trong hôm nay mình sẽ hướng dẩn các bạn cách Ẩn Một Bài Viết Bất Kì Trong widget bài viết phổ biến.
Ẩn Một Bài Viết Bất Kì Trong Bài Viết Xem Nhiều (Popular Posts)
Hình Minh Họa

Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Đăng nhập Blogger
Bước 2: Vào trang chỉnh sửa HTML.
Bước 3: Chuyển Đến Tiện Ích Popular Posts
Hình Minh Họa
Bước 4: Nhấn Tổ Hợp Ctrl+F Và Tìm Đoạn Code Sau : <b:loop values='data:posts' var='post'> và chèn vào sau nó đoạn code sau :
<b:if cond='data:post.href != &quot;LINK BÀI VIẾT CẦN ĐƯỢC ẨN&quot;'>
Bước 5: Tìm đoạn code :
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
Và chèn sau nó đoạn code sau :
 </b:if>  <!--kết thúc lệnh ẩn 1 bài viết được chỉ định -->

Sau Khi Các Bạn chèn xong nó sẽ như thế này :
 <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Bài đăng Phổ biến' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.href != &quot;LINK BÀI VIẾT CẦN ĐƯỢC ẨN&quot;'><li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:if>  <!--kết thúc lệnh ẩn 1 bài viết được chỉ định --></b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
 Bước 6: Lưu Template lại và hưởng thụ

Lời Kết

Chỉ vài bước đơn giản các bạn đã có thể ẩn một bài viết bất kì trong widget bài viết phổ biến rồi.
Chúc các bạn thành công!

CHIA SẺ BÀI VIẾT

- - 9 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (9)