Tut Verify Link 593 huyền thoại Cực Chất

Bước 1 :vào link :
https://www.facebook.com/help/contact/180237885820953
Bước 2 : chọn => Thông tin này chưa giải đáp thắc mắc của tôi
=>Khác
Họ tên : tên của bạn
Quốc gia cư trú : chỗ ở bạn
Email : điền mail
Confirm your email address : điền lại mail
Tôi đồng ý => Gửi facebook.
Đã Veri ><
End TUT

CHIA SẺ BÀI VIẾT

- - 6 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (6)