TUT dame FAQ MD 2h die cực mạnh

Hôm nay Star Cường IT chia sẻ đến các bạn TUT dame FAQ MD 2h die cực mạnh. Chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết!

TUT dame FAQ MD 2h die cực mạnh
TUT dame FAQ MD 2h die cực mạnh

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: fake 1 - 3 clone giống victim (avatar bìa ảnh nỗi bật mô tả ngày tháng năm sinh). Không có ngày tháng năm sinh thì chém bậy.

Bỏ quê quán + thành phố hiện tại ở Seoul.

Bước 2: Cần có 3 -> 5 bạn chung với Victim

Bước 3: đăng 5 stt và 5 cái ảnh kéo xuống năm 2015

Avara + bìa kéo xuống 2014

Bước 4: Dùng acc fake add với acc chính rồi acc fake thêm quan hệ gia đình với acc chính là anh em xác nhận 2 bên bỏ chỉ mình tôi.

Bước 5: Fake ip hàn nn Hàn, nếu báo cáo ra icon thì các bạn cứ chọn cái mặt buồn dán thần chú này vào:

이 가짜 계정입니다그것은 다른 사람의 가장입니다,나는 페이스 북에 계정을 제거해야

Bước 6: vào wall Victim chọn đóng tài khoản + báo cáo người này mạo danh tôi (dùng acc fake).

Xong link 948 xong thì làm tương tự với link 808 nhé: 2 link làm y hệt nhau.

+ chọn theo thứ tự: 3-2-2

+ Dòng 1: Tên facebook của bạn

+ Dòng 2: Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!

+ Dòng 3: Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!

+ Dòng 4: Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findfacebookid.com để check id nick nó nhé rồi điền vào như sau: id@facebook.com

+ Dòng 5: link facebook Victim

+ Dòng 6: thần chú max cmn bá này vào nhé:

이것은 나의 가짜 계정이며 나의 명성, 존엄성 및 명예에 부정적인 영향을 미치는 외설물, 외설물, 외설물을 공유하기 위해 나쁜 일을하도록 내 이름을 위조했습니다. 나는 페이스 북 커뮤니티에 나쁜 영향을 미친다. facebook 팀에게 개별 페이지를 검토하고 삭제할 것을 촉구합니다.

+ Úp cmnd.

Gửi hóng die đã test vài acc và die 100%

Star Cường IT

Cập nhật mới nhất các bài viết chia sẻ thủ thuật facebook, thủ thuật blogger, thủ thuật windows, template blogspot, seo blog.

15 Nhận xét

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Đăng nhận xét
Mới hơn Cũ hơn