Thảo Luận

×Close

Share 200 link contact thường dùng cho anh em

Hôm nay mình sẽ share cho các bạn 200 link contact Facebook để dễ dàng liên hệ với Facebook khi cần thiết nhé!

Share 200 link contact thường dùng cho anh em

+ Xác Minh Danh Tính + Vô Hiệu Hóa ~ Giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

~ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân(xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd): https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

~ Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 ~

 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

~ Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

+Report

~ Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911

~ Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

~ Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603 ~ Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ~ Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

~ Report Suicidal Content(Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423

~ Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

~ Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808

~ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

~ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights : https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

~ Báo cáo tống tiền: https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

+ Rename

~ Please Verify Your Information:https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621 ~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

~ Đổi tên(# Họ và tên): https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

~ Tên tôi không được chấp nhận(# Họ và tên(unlock tên giả)): https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

~ Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

+ Tài khoản được tưởng nhớ

~ Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501

~ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

~ Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238

~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://facebook.com/help/contact/651319028315841

~ Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt(unlock): https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

~ Requesting Content From a Deceased Person's Account(report nội dung ảnh): https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

+ Đăng Ký

~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

~ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận: https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831

~ Phone Number Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667

~ Phone Number Not Recognized(Không nhận dạng được số điện thoại): https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768

~ Địa chỉ Email này đã được sử dụng: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

+ Page

~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) : https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952

~ Fanpage sang Trang cá nhân: https://www.facebook.com/help/205056142869433

~ Mẫu báo cáo bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

~ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

~ Report Pages that Disappeared(Báo cáo Các trang Biến mất) : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

~ Report an Ad(Báo cáo quảng cáo): https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

~ Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

~ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

+ More

~ Xóa tài khoản của tôi: https://www.facebook.com/help/delete_account

~ Tìm mật khẩu: https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919

~ Unlock Group: https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584

~ Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

~ Báo cáo vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

~ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản: https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

~ Developer Support: I'm Unable To Create Apps(Block chặn tạo ứng dụng): https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919

~ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook(unlock apps): https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

~ Must Log In To See This Page Error(Phải đăng nhập để xem trang này): https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

~ Personal Data Requests(Yêu cầu giữ liệu cá nhân): https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

~ Facebook Blocks(unlock Report lạm dụng): https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151

~ Cập nhật thông tin bảo mật của bạn: https://www.facebook.com/update_security_info.php

~ EU Safe Harbor Complaint(Khiếu nại về việc tuân thủ cảng) : https://www.facebook.com/help/contact/298027743579231

~ Tôi nghĩ rằng máy tính của tôi có phần mềm độc hại. Tôi nên làm gì?: https://www.facebook.com/help/389666567759871

~ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập(unlock mã sms): https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

~ Older posts are not loading(Không tải được bài đăng cũ): https://www.facebook.com/help/contact/163663033726185

~ Report Posts Not Appearing in News Feed(Báo cáo bài viết không xuất hiện trong News Feed): https://www.facebook.com/help/contact/167649556677152

~ Data Policy Questions: https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

~ California's Shine the Light law(Luật nhẹ của california): https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

~ Data Policy Questions(Câu hỏi chính sách dữ liệu) : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

~ Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

~ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

~ Facebook Payments Support Center - Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

~ Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

~ Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

~ Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

~ Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

~ Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

~ Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

~ Privacy Rights - Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

~ Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

~ Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

~ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

~ Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

~ Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

~ Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

~ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

~ Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

~ Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

~ Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

~ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146

~ Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

~ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

~ Report an Issue with Video Playback: https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 :

~ Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090 ~ Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587 ~ Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

~ Facebook Help Center and Statement of Rights and Responsibilities: https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

3 nhận xét
Hiển thị
Mới hơn Cũ hơn

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp StarCuongIT.Com duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho QuangNinhBay.Com vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×