Hướng Dẫn Tự Die Và Mở Khóa CP 72h 5s 

HƯỚNG DẪN TỰ DIE VÀ MỞ KHÓA CP 72H 5S CỰC BÁ ĐẠO

Tự die CP 72h
+Đầu tiên tạo 1 trang fan page sau đó thêm 1 QTV page (mời bạn bè hay ai cũng được) -> Sau đó tự xóa mình ra khỏi nhóm.
+Hoặc thêm njk này vô page làm QTV, thêm: +84933997122
nhập mật khẩu và set làm QTV cứ nhấp thêm liên tục r tự die 72h.

Mở khóa 5s

+Cái này chỉ dành cho tài khoản của mình đăng nhập Facebook trên điện thoại của mình thôi nhé ( Lưu AVT facebook trước khi die)
+Sau khi làm cách trên tự die 72h thì trên điện thoại của mình vẫn còn đăng nhập chưa đăng xuất -> Ta vào nhắn tin messenger cho vài người bạn ( báo lỗi)
+Quay trở lại facebook trên điện thoại ta bị out và login xác minh ảnh -> ta gửi ảnh AVT facebook của mình lên rồi gửi -> gửi -> đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản..

Cách này dành cho 5S không về

Truy cập link:
+Face VPN (IP) Ấn độ +NN US trên điện thoại rồi gửi chứng minh thư bản thân lên.
*Lưu ý chỉ trên điện thoại nhé -> Chúc các bạn troll bạn bè thành công 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

- - 1 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (1)