Thảo Luận

×Close

TUT Unlock FAQ Chất IP LÀO Ngôn Ngữ Hàn Quốc

TUT Unlock FAQ ( IP Lào )

TUT Unlock FAQ Chất IP LÀO Ngôn Ngữ Hàn Quốc


 1. : Fake ip hola.org Rồi vào facebook  fake ip sang Lào
 2. : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
 3. : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
 4. Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

 • Link 1 :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
-- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này :

 나는 팀이 입증 형태로이 계정의 잠금 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 우리

 • Link 2 :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
-- Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :

 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을해제하기 위해이 편지를 고려해야 것으로 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하 때문에

 • Link 3 :
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời 
bằng mẫu sau :

안녕하세요 페이스 북이 검증 템플릿이, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금 !

 • 이메일 : (Email của bạn )
 • 계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
 • 생일 : (Ngày sinh của bạn )
 • 여권에 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
 • URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

12 nhận xét
Hiển thị
Mới hơn Cũ hơn