Thảo Luận

×Close

TUT Unlock FAQ Chất IP LÀO Ngôn Ngữ Hàn Quốc

TUT Unlock FAQ ( IP Lào )

TUT Unlock FAQ Chất IP LÀO Ngôn Ngữ Hàn Quốc


 1. : Fake ip hola.org Rồi vào facebook  fake ip sang Lào
 2. : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
 3. : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
 4. Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

 • Link 1 :
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
-- Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này :

 나는 팀이 입증 형태로이 계정의 잠금 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 우리

 • Link 2 :
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
-- Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :

 나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을해제하기 위해이 편지를 고려해야 것으로 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하 때문에

 • Link 3 :
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời 
bằng mẫu sau :

안녕하세요 페이스 북이 검증 템플릿이, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금 !

 • 이메일 : (Email của bạn )
 • 계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
 • 생일 : (Ngày sinh của bạn )
 • 여권에 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )
 • URL : facebook.com/tài-khoản-của-bạn

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

12 nhận xét
Hiển thị
Mới hơn Cũ hơn

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp StarCuongIT.Com duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho QuangNinhBay.Com vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×