Thảo Luận

×Close

Tối ưu SEO Blogspot hay nhất 2017

Chào các bạn, để tiếp nối seri SEO Blogspot thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách tối ưu hóa các thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh, thẻ robot.txt tùy chỉnh, thẻ title và description và một số cách tối ưu khác.

1. TIÊU ĐỀ ROBOT TÙY CHỈNH

Bước 1: Đăng nhập Blogger > Cài đặt > Tuỳ chọn tìm kiếm > Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh
Bước 2: Làm theo như ảnh sau:

Cuối cùng bấm lưu và thay đổi là xong.

2. TỐI ƯU ROBOT.TXT TÙY CHỈNH

Bước 1: Đăng nhập Blogger > Cài Đặt > Tuỳ chọn tìm kiếm > Robots.txt tùy chỉnh > Bật nội dung robots.txt tùy chỉnh > Có
Bước 2: Chèn đoạn mã sau vào
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Allow: /search/label/
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Sitemap: http://starcuongit.com/sitemap.xml
Cuối cùng lưu lại là xong.
Trong đó:
Allow: /search/label/  dùng để SEO Label Blogspot
Disallow: /search dùng để Chặn 1 thư mục và mọi thứ nằm trong nó
Disallow: *archive.html dùng để Chặn 1 trang lưu trữ

3.TỐI ƯU HÓA CÁC THẺ META SEO BLOGSPOT

Sau một thời gian nghiên cứu thì mình cũng đã tích hợp được một tập hợp các thẻ meta SEO Blogspot chuẩn cho các bạn.
Để thực hiện các bạn vào Chủ đề > Tùy chỉnh
Tiếp theo các bạn chèn đoạn code sau vào dưới thẻ <head> trong template của bạn
<!-- [ All in One SEO Pack Blogspot ] -->
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
<meta content='sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<script type='application/ld+json'>{ &quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: { &quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>?q={search_term}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term&quot; } }</script>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/USER-GOOGLE-PLUS' rel='me'/>
<meta content='KODE-VALIDASI-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/>
<meta content='KODE-VALIDASI-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/>
<meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>
<meta content='NAMA-ADMIN' name='Author'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='id' name='geo.country'/>
<!-- [ Social Media Meta Tag ] -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='&quot;Silakan kunjungi &quot; + data:blog.pageTitle + &quot; Untuk membaca postingan menarik.&quot;' property='og:description'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-aKZzSAygVKk/VYPkX_nAwrI/AAAAAAAACeo/cgQTs8nR5Rg/s1600/Arlina%2BLogo.png' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='https://www.facebook.com/PROFIL-FACEBOOK' property='article:author'/>
<meta content='https://www.facebook.com/FAN-PAGE-FACEBOOK' property='article:publisher'/>
<meta content='KODE-APLIKASI-FACEBOOK' property='fb:app_id'/>
<meta content='KODE-ADMIN-FACEBOOK' property='fb:admins'/>
<meta content='en_US' property='og:locale'/>
<meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='id_ID' property='og:locale:alternate'/>
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
<meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/>
<meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/>
Cuối cùng bấm lưu lại là xong.
Lưu ý nếu template của các bạn đã có các thẻ meta seo từ trước thì các bạn hãy xóa bỏ các thẻ đó và thay bằng đoạn code trên.

Ngoài ra bạn có thể thêm thẻ mô tả cho từng bài viết của mình
Đầu tiên, bạn vào Cài đặt -> bật Mô tả của Thẻ meta lên. Sau đó, mỗi khi viết bài bạn sẽ thấy xuất hiện thêm phần Mô tả tìm kiếm ở cột bên phải khung soạn thảo. Tại đây bạn sẽ nhập nội dung mô tả của từng bài viết vào nhé!

 4. TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH

Ngoài việc tối ưu cho các bài viết và từ khóa cho trang web, thì việc tối ưu hình ảnh cũng đem lại cho bạn một lượng truy cập đáng kể đấy.

Một hình ảnh được xem là chuẩn SEO khi có đầy đủ cả thẻ title và alt. Nếu bạn không có thời gian để thêm cho từng hình ảnh thì có thể sử dụng đoạn code sau để tự động lấy tiêu đề bài viết để là thẻ title và alt.
<script type='text/javascript'>
 $(document).ready(function() {
 $('img').each(function() {
 var $img = $(this);
 var filename = $img.attr('src') $img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));
 });
 });
</script>
<script type='text/javascript'>
 $(document).ready(function() {
 $('img').each(function() {
 var $img = $(this);
 var filename = $img.attr('src') $img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/')) + 1, filename.lastIndexOf('.')));
 });
 });
</script>

5. TỐI ƯU SEO LABEL 

Thông thường, chúng ta thường không SEO Label khi sử dụng Blogspot bởi URL nó không đẹp và một số bạn thì không biết cách. Tuy nhiên, qua trải nghiệm thì mình thấy SEO Label cho Blogspot cũng rất dễ và hay.

Có lẽ cái khó nhất ở đây chính là việc tối ưu Title và thẻ Description nhỉ? Mặc định thì Blogspot không có chức năng này. Tuy nhiên, dựa vào thẻ điều kiện mà Blogspot đã hố trợ thì chúng ta lại có thể khắc phục rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần copy đoạn code dưới, sửa lại cho phù hợp và thêm vào dưới thẻ <head> trong Template của bạn mà thôi.
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên Label&quot;'>
 <title>Tiêu đề bạn muốn hiển thị</title>
 <meta content='Mô tả cho Label' name='description'/>
<b:else/>
 Ngoài những cách tối ưu trong bài viết này các bạn có thể tìm hiểu thêm tối ưu tốc độ trang web cũng như tối ưu giao diện blogspot trong các bài viết trước đây của mình.

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Mới hơn Cũ hơn

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp StarCuongIT.Com duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho QuangNinhBay.Com vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×