Thảo Luận

×Close

Tạo menu dọc ẩn hiện cực đẹp cho blogspot

Chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách Tạo menu dọc ẩn hiện cực đẹp cho blogspot.

Tạo menu dọc ẩn hiện cực đẹp cho blogspot

Các thực hiện

Bước 1: Các bạn vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML và tìm đến thẻ ]]></b:skin> rồi dán đoạn code sau lên trước thẻ này:

.logo{}
.settings{height:73px;float:left;background:url(http://s3.postimg.org/bqfooag4z/startific.jpg);background-repeat:no-repeat;width:250px;margin:0;text-align:center;font-size:20px;font-family:'Strait',sans-serif}
.scrollbar{height:90%;width:100%;overflow-y:hidden;overflow-x:hidden}
.scrollbar:hover{height:90%;width:100%;overflow-y:scroll;overflow-x:hidden}
#style-1::-webkit-scrollbar-track{border-radius:2px}
#style-1::-webkit-scrollbar{width:5px;background-color:#F7F7F7}
#style-1::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;-webkit-box-shadow:inset 0 0 6px rgba(0,0,0,.3);background-color:#BFBFBF}
.fa-lg{font-size:1em}
.fa{position:relative;display:table-cell;width:40px;height:36px;text-align:center;top:12px;font-size:20px}
.main-menu:hover,nav.main-menu.expanded{width:250px;overflow:hidden;opacity:1}
.main-menu{background:#F7F7F7;position:absolute;top:0;bottom:0;height:100%;left:0;width:40px;overflow:hidden;-webkit-transition:width .2s linear;transition:width .2s linear;-webkit-transform:translateZ(0) scale(1,1);box-shadow:1px 0 15px rgba(0,0,0,0.07);opacity:1}
.main-menu>ul{margin:7px 0}
.main-menu li{position:relative;display:block;width:250px}
.main-menu li>a{position:relative;width:255px;display:table;border-collapse:collapse;border-spacing:0;color:#8a8a8a;font-size:13px;text-decoration:none;-webkit-transform:translateZ(0) scale(1,1);-webkit-transition:all .14s linear;transition:all .14s linear;font-family:'Strait',sans-serif;border-top:1px solid #f2f2f2;text-shadow:1px 1px 1px #fff}
.main-menu .nav-icon{position:relative;display:table-cell;width:55px;height:36px;text-align:center;vertical-align:middle;font-size:18px}
.main-menu .nav-text{position:relative;display:table-cell;vertical-align:middle;width:190px;font-family:'Titillium Web',sans-serif}
.main-menu .share{}
.main-menu .fb-like{left:180px;position:absolute;top:15px}
.main-menu>ul.logout{position:absolute;left:0;bottom:0}
.no-touch .scrollable.hover{overflow-y:hidden}
.no-touch .scrollable.hover:hover{overflow-y:auto;overflow:visible}
.settings:hover,settings:focus{background:url(http://s17.postimg.org/74cl7s05b/logo_hover.jpg);-webkit-transition:all 0.2s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;-moz-transition:all 0.2s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;-o-transition:all 0.2s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;transition:all 0.2s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0}
.settings:active,settings:focus{background:url(http://s3.postimg.org/bqfooag4z/startific.jpg);-webkit-transition:all 0.1s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;-moz-transition:all 0.1s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;-o-transition:all 0.1s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0;transition:all 0.1s ease-in-out,width 0,height 0,top 0,left 0}
a:hover,a:focus{text-decoration:none;border-left:0 solid #F7F7F7}
nav{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none}
nav ul,nav li{outline:0;margin:0;padding:0;text-transform:uppercase}
.darkerli{background-color:#ededed;text-transform:capitalize}
.darkerlishadow{background-color:#ededed;text-transform:capitalize;-webkit-box-shadow:inset 0 5px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55);-moz-box-shadow:inset 0 5px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55);box-shadow:inset 0 5px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55)}
.darkerlishadowdown{background-color:#ededed;text-transform:capitalize;-webkit-box-shadow:inset 0 -4px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55);-moz-box-shadow:inset 0 -4px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55);box-shadow:inset 0 -4px 5px -4px rgba(50,50,50,0.55)}
.main-menu li:hover>a,nav.main-menu li.active>a,.dropdown-menu>li>a:hover,.dropdown-menu>li>a:focus,.dropdown-menu>.active>a,.dropdown-menu>.active>a:hover,.dropdown-menu>.active>a:focus,.no-touch .dashboard-page nav.dashboard-menu ul li:hover a,.dashboard-page nav.dashboard-menu ul li.active a{color:#fff;background-color:#00bbbb;text-shadow:0 0 0}
.area{float:left;background:#e2e2e2;width:100%;height:100%}
@font-face{font-family:'Titillium Web';font-style:normal;font-weight:300;src:local('Titillium WebLight'),local('TitilliumWeb-Light'),url(http://themes.googleusercontent.com/static/fonts/titilliumweb/v2/anMUvcNT0H1YN4FII8wpr24bNCNEoFTpS2BTjF6FB5E.woff) format('woff')}

Bước 2: Thêm đoạn code sau bên dưới thẻ <body>

<nav class="main-menu">
<div><a class="logo" href="#"></a></div>
<div class="settings"></div>
<div class="scrollbar" id="style-1">
<ul>
<li><a href="#"><i class="fa fa-home fa-lg"></i><span class="nav-text">Home</span></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-user fa-lg"></i><span class="nav-text">Login</span></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-envelope-o fa-lg"></i><span class="nav-text">Contact</span></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-heart-o fa-lg"></i><span class="share">
</span></a><span class="share"><div class="addthis_default_style addthis_32x32_style">
<a href="#"></a>
<div style="margin-left: 56px; position: absolute; top: 3px;">
<a href="#"></a><a href="#"></a><a class="share-popup" href="http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=" target="_blank"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/danleech/simple/512/facebook-icon.png" height="30px" width="30px" /></a>
<a class="share-popup" href="http://twitter.com/share" target="_blank"><img height="30px" src="https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/metro-ui-dock-icon-set--icons-by-dakirby/512/Twitter_alt.png" width="30px" /></a>
<a class="share-popup" href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&amp;url=_URL_&amp;title=_TITLE_" target="_blank"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/danleech/simple/512/google-plus-icon.png" height="30px" width="30px" /></a> 
</div>
<script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_addressbar":true};</script>
<script src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4ff17589278d8b3a" type="text/javascript"></script>
</div>
</span>
<span class="twitter"></span>
<span class="google"></span>
<span class="fb-like">
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstartific&amp;width&amp;layout=button&amp;action=like&amp;show_faces=false&amp;share=false&amp;height=35" style="border: none; height: 35px; overflow: hidden;"></iframe>
</span>
<span class="nav-text">
</span>
</li>
<li class="darkerlishadow"><a href="#"><i class="fa fa-clock-o fa-lg"></i><span class="nav-text">News</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-desktop fa-lg"></i><span class="nav-text">Technology</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-plane fa-lg"></i><span class="nav-text">Travel</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-shopping-cart"></i><span class="nav-text">Shopping</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-microphone fa-lg"></i><span class="nav-text">FilmMusic</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-flask fa-lg"></i><span class="nav-text">Web Tools</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-picture-o fa-lg"></i><span class="nav-text">Art Design</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-align-left fa-lg"></i><span class="nav-text">Magazines</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-gamepad fa-lg"></i><span class="nav-text">Games</span></a></li>
<li class="darkerli"><a href="#"><i class="fa fa-glass fa-lg"></i><span class="nav-text">Life  Style</span></a></li>
<li class="darkerlishadowdown"><a href="#"><i class="fa fa-rocket fa-lg"></i><span class="nav-text">Fun</span></a></li>
</ul>
<li><a href="#"><i class="fa fa-question-circle fa-lg"></i><span class="nav-text">Help</span></a></li>
<ul class="logout">
<li><a href="#"><i class="fa fa-lightbulb-o fa-lg"></i><span class="nav-text">BLOG</span></a></li>
</ul>
</div>
</nav>

Bước 3: Thêm đoạn code sau bên trên thẻ </head>

<link href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Titillium+Web:300' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js'></script>

Cuối cùng bạn lưu lại và tận hưởng thành quả nhé. Các bạn có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp với Blog của mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

1 nhận xét
Hiển thị
Mới hơn Cũ hơn

Oops!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK

Quảng cáo giúp StarCuongIT.Com duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.

Bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho QuangNinhBay.Com vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!

×