Thảo Luận

×Close

Share Bộ Code Tiện Ích Facebook

Share Bộ Code Tiện Ích Facebook

 All Code
______________________________________
1. Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM
2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6
3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D
4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f
5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK
6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT
7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p
8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6
9. xem ID của mình : http://pastebin.com/raw.php?i=wrvwjPHZ
10. Code tag : http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE
11. Code unfriend : http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY
12. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q
13. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY
(Lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )
14. Code post wall : http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u
15. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw.php?i=HJKXQbMx
16. Code tê liệt wall : http://pastebin.com/raw.php?i=CUhjL0tr
17. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a
18. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG
19. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK
20. Code post all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk
21. Code mời like page : http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8
22. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8
23. Code Hại Não : http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ
24. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V
25. Code chặn acc fb : http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Mới hơn Cũ hơn