Các Bước Thực Hiện

BƯỚC 1: Truy cập vào Blogger > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML
BƯỚC 2: Kiểm tra xem template của mọi người có đoạn code bên dưới chưa, nếu chưa thì chèn thêm nó vào trước thẻ đóng </head>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'/>
BƯỚC 3: Tìm đến trước thẻ đóng ]]></b:skin> hoặc </style> và chèn đoạn CSS dưới đây vào.


<pre class="code">
#wrap {
margin: 20px auto;
text-align: center;
}
#wrap br {
display: none;
}
.btn-slide, .btn-slide2 {
position: relative;
display: inline-block;
height: 50px;
width: 200px;
line-height: 50px;
padding: 0;
border-radius: 50px;
background: #fdfdfd;
border: 2px solid #0099cc;
margin: 10px;
transition: .5s;
}
.btn-slide2 {
border: 2px solid #efa666;
}
.btn-slide:hover {
background-color: #0099cc;
}
.btn-slide2:hover {
background-color: #efa666;
}
.btn-slide:hover span.circle, .btn-slide2:hover span.circle2 {
left: 100%;
margin-left: -45px;
background-color: #fdfdfd;
color: #0099cc;
}
.btn-slide2:hover span.circle2 {
color: #efa666;
}
.btn-slide:hover span.title, .btn-slide2:hover span.title2 {
left: 40px;
opacity: 0;
}
.btn-slide:hover span.title-hover, .btn-slide2:hover span.title-hover2 {
opacity: 1;
left: 40px;
}
.btn-slide span.circle, .btn-slide2 span.circle2 {
display: block;
background-color: #0099cc;
color: #fff;
position: absolute;
float: left;
margin: 5px;
line-height: 42px;
height: 40px;
width: 40px;
top: 0;
left: 0;
transition: .5s;
border-radius: 50%;
}
.btn-slide2 span.circle2 {
background-color: #efa666;
}
.btn-slide span.title,
.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title2,
.btn-slide2 span.title-hover2 {
position: absolute;
left: 90px;
text-align: center;
margin: 0 auto;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #30abd5;
transition: .5s;
}
.btn-slide2 span.title2,
.btn-slide2 span.title-hover2 {
color: #efa666;
left: 80px;
}
.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
left: 80px;
opacity: 0;
}
.btn-slide span.title-hover, .btn-slide2 span.title-hover2 {
color: #fff;
}
</pre>
BƯỚC 4: Lưu mẫu lại
BƯỚC 5: Khi đăng bài mới nếu bạn muốn thêm nút DEMO hoặc DOWNLOAD thì các bạn chuyển sang chế độ viết HTML và dán đoạn code dưới đây vào phần tương ứng.

<div id="wrap"><a class="btn-slide" href="https://www.starcuongit.com/" target="_blank">  <span class="circle"><i class="fa fa-rocket"></i></span>  <span class="title">DEMO</span>  <span class="title-hover">Click here</span></a><a class="btn-slide2" href="https://www.starcuongit.com/target="_blank">  <span class="circle2"><i class="fa fa-download"></i></span>  <span class="title2">DOWNLOAD</span>  <span class="title-hover2">Click here</span></a></div>
*CHÚ Ý: Nhớ thay đoạn link màu đỏ thành link mà bạn muốn trỏ đến.

Lời Kết

Vậy là xong rồi đó. Đơn giản đúng không! Chúc các bạn thành công nhé!

CHIA SẺ BÀI VIẾT

- - 2 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (2)

  1. icon thì sao đổi a :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay fa fa-rocket thành icon em muốn thay, VD fa fa-star chẳng hạn.

      Xóa