Thảo Luận

×Close

[TUT] Rip mạo danh

Bước 2 chọn Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc 1 người bạn
Bước 3 bạn chọn không
Bước 4 bạn chọn Vâng tôi là người đang bị mạo danh
  • Nó sẽ hiện ra 1 bảng
Ô 1 bạn điền Họ và tên của bạn
Ô 2 điền địa chỉ email của bạn
Ô 3 điền tên đầy đủ vic tim
Ô 4 địa chỉ email victim
Ô 5 Liên kết url của victim
Tiếp đến bạn fake 1 cmnd với info của bạn r up lên
Ô thong tin bổ sung : This account was fake I. I fear that the user account has a bad purpose such as post link adult content, pornography, troubling to everyone around. Expect Facebook to consider . Thanks Facebook Team.
Hoặc : This account has forged me. I fear that people use this account as posting purported link adult, obscene content annoying to everyone around. Expect Facebook reviewed. Thanks Facebook Team.
Rồi ngối hóng !!

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Mới hơn Cũ hơn