Thảo Luận

×Close

Đề xuất kết bạn Facebook

javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if
(x[i].innerHTML == 'Đề xuất kết bạn') {x[i].click();}};


➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Mới hơn Cũ hơn