javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if
(x[i].innerHTML == 'Đề xuất kết bạn') {x[i].click();}};


CHIA SẺ BÀI VIẾT

- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)