Thảo Luận

×Close

[TUT] có xuất xuyên veri

Chuẩn bị 2 mail sạch chưa từng report, và 1 cmnd giống info victim. B1: tải anonymous về 2 trình duyệt, fake ip us và ngôn ngữ us rồi vào link
https://facebook.com/help/contact/295309487309948 -> Someone created an account pretending to be me or a friend->no->Yes, I am the person being impersonated. Rồi điền vào bảng, phần mail victim thì điền dạng id@facebook.com. form: Here is an account to impersonate me, please close that account Facebook again.
5 phút sau vào mail và reply lại:
Form rep: Your full name: tên victim
Your contact email address: mail mình
Full name on the impostor profile: Tên Victim
Email address listed on the impostor profile (if available): mail victim(mail A)
Link (URL) to the impostor prifile: Link Victim.
B2: còn 1 mail nữa làm nốt nhưng tương tự b1.
Fake ip+ngôn ngữ trên trình duyệt khác rồi vào link trên b1.
-chọn cái: Someone created an account pretending to be me or a friend>no> No, but I'm the authorized representative of the person being impersonated (ex: parent or legal guardian).
Lại ra bảng điền: phần tên của mình điền gần giống victim, mail của mình thì dùng cái mail còn lại, những ô tiếp điền giống bước 1.
5p sau lại vào mail và reply như b1 nhưng nhớ sửa mail và tên giống mẫu vừa điền vào bảng kháng nghị:
Form:
Your full name: tên gần giống victim(vừa điền ở kháng nghị)
Your contact email address: mail mình(mail B nhé)
Full name on the impostor profile: Tên Victim
Email address listed on the impostor profile (if available): mail victim
Link (URL) to the impostor prifile: Link Victim.
I am the father of counterfeited , please delete individual pages to fake my children are safe . thank you

➥ Nhập địa chỉ Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
➥ Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
➥ Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.

Mới hơn Cũ hơn