Star Cường IT đã quay trở lại rồi đây!

20 bình luận
Chào các bạn, sau một thời gian dài "mất tích" thì hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Mặc dù không post bài hay thay đổi gì trê...

Chuyển hình ảnh thành văn bản đơn giản

88 bình luận ,
Chào các bạn, giả sử thằng bạn của bạn có một tờ tài liệu gì đó khá là dài, bạn muốn mượn nó để chỉnh sửa nhưng thằng bạn của bạn đã xóa mất...