Chuẩn bị 
◄ 
+ Số điện thoại hoặc Gmail nick bị khóa
+ Tên nick bị khóa
+ Hola để fake IP 2716 Dowload : Click Here 

 Cách mở khóa 
Các bạn vào Facebook,sau đó đăng nhập vào nick bị khóa 
Bước 1 : Các bạn Fake IP US - Ngôn ngữ UK
Bước 2 : Các bạn chèn link https://www.facebook.com/help/contact/1261191180581258
Bước 3 : Các bạn điền thông tin vào như sau...
2744 Dòng 1 : Điền số điện thoại hoặc Gmail nick bị khóa
2744 Dòng 2 : Các bạn điền tên đây đủ của nick bị khóa
2744 Dòng 3 : Các bạn điền nội dung như sau 
Hello Facebook ! Help me unlock my account using the infomation below
Full name : (Tên)
Date of Birth : (Ngày sinh)
- Thank you Facebook team !

260e Nick sẽ về từ 5s đến 10p 260e
- - 3 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (3)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé